Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Nghành hàng bạn quan tâm

QUẢNG CÁO
Kết quả tìm kiếm
Có quà tặng

Máy chấm công và kiểm soát ra vào ZKTeco TF1700

5.549.000 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Máy chấm công và kiểm soát ra vào ZKTeco TF1700

Cấu trúc chống thấm nước và chống bụi IP65, 3.000 vân tay (8.000 tùy chọn)

-50%

Khóa cửa kính ZKTeco GL300

3.892.000 đ 7.784.000 đ

Khóa cửa điện từ cho cửa kính

Khóa cửa kính ZKTeco GL300

Phương thức mở khóa: Bằng vân tay, thẻ, mật mã và điều khiển từ xa

-50%

Đầu đọc thẻ và password ZKTeco ProID40BM

816.000 đ 1.632.000 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ và password ZKTeco ProID40BM

Đầu đọc thẻ 13.56MHz Mifare, KT: 116 x 75 x 15mm

-50%

Đầu đọc thẻ và password ZKTeco ProID40BE

684.000 đ 1.368.000 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ và password ZKTeco ProID40BE

Đầu đọc thẻ Proximity 125KHz, KT: 116 x 75 x 15mm

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR202M

738.000 đ 1.476.000 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR202M

Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz, Kích thước 86x86x22.4mm

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR202E

603.600 đ 1.207.200 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR202E

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz, Kích thước 86x86x22.4mm

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR201M

670.800 đ 1.341.600 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR201M

Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz, Kích thước 84.5x44x16.8mm

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR201E

536.400 đ 1.072.800 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR201E

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz, Kích thước 84.5x44x16.8mm

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR200M

670.800 đ 1.341.600 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR200M

Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz, Kích thước 86x86x16.8mm

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR200E

536.400 đ 1.072.800 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR200E

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz, Kích thước 86x86x16.8mm

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR102M

738.000 đ 1.476.000 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR102M

Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz, Kích thước 86x86x16.3mm

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR102E

603.600 đ 1.207.200 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR102E

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz, Kích thước 86x86x16.3mm

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR101M

1.044.000 đ 2.088.000 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR101M

Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz, Kích thước 77.5x42.8x16.5mm

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR101E

780.000 đ 1.560.000 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR101E

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz, Kích thước 77.5x42.8x16.5mm

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR100M

670.800 đ 1.341.600 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR100M

Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz, Kích thước 116x75x17.3mm

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR100E

536.400 đ 1.072.800 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR100E

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz, Kích thước 116x75x17.3mm

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR602M

738.000 đ 1.476.000 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR602M

Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz, Kích thước 86x86x22.4mm

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR602E

603.600 đ 1.207.200 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR602E

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz, Kích thước 86x86x22.4mm

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR601M

670.800 đ 1.341.600 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR601M

Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz - Kích thước 86x86x16mm

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR601E

536.400 đ 1.072.800 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR601E

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz, Kích thước 86x86x16mm

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR600M

670.800 đ 1.341.600 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR600M

Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz, Kích thước 75x116x16mm

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR600E

536.400 đ 1.072.800 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR600E

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz, Kích thước 75x116x16mm

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR503M

670.800 đ 1.341.600 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR503M

Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz, Kích thước 75x116x16mm

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR503E

536.400 đ 1.072.800 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR503E

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz, Kích thước 75x116x16mm

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR502M

738.000 đ 1.476.000 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR502M

Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz có bàn phím, Kích thước 86x86x22.4mm

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR502E

603.600 đ 1.207.200 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR502E

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz có bàn phím, Kích thước 86x86x22.4mm

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR501M

670.800 đ 1.341.600 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR501M

Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz, Kích thước 86x86x16.8mm

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR501E

536.400 đ 1.072.800 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR501E

KR501E: Đầu đọc thẻ Proximity 125KHz, Kích thước 86x86x16.8mm

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR500M

670.800 đ 1.341.600 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR500M

Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz, Kích thước 44x78x16mm

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR500E

540.000 đ 1.080.000 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR500E

Đầu đọc thẻ Proximity 125KHz, Kích thước 44x78x16mm

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR300

837.600 đ 1.675.200 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR300

Đầu đọc thẻ Proximity 125KHz và thẻ Mifare 13.56MHz

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR1000

3.552.000 đ 7.104.000 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR1000

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz khoảng cách xa từ 50 - 90cm

-50%

Đầu đọc vân tay ZKTeco FR1200

2.262.000 đ 4.524.000 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc vân tay ZKTeco FR1200

Chống nước, Độ chính xác cao, Giao tiếp với bộ trung tâm inBIO qua cổng RS485

-50%

Thiết bị lấy mẫu vân tay - Thẻ từ ZKTeco ZK8500R

2.640.000 đ 5.280.000 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Thiết bị lấy mẫu vân tay - Thẻ từ ZKTeco ZK8500R

Độ phân giải: 512 DPI, Hỗ trợ Windows XP và Vista, Windows 7 (32 bit).

-50%

Đầu đọc thẻ ZKTeco CR-10E

1.020.000 đ 2.040.000 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Đầu đọc thẻ ZKTeco CR-10E

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz, Khoảng cách đọc tối đa 10cm

Thiết bị kiểm soát ra vào thang máy ZKTeco EX16

100.000 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Thiết bị kiểm soát ra vào thang máy ZKTeco EX16

Kiểm soát 16 tầng, Giao tiếp bằng cổng RS485.

Thiết bị kiểm soát ra vào thang máy ZKTeco EC10

100.000 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Thiết bị kiểm soát ra vào thang máy ZKTeco EC10

Kiểm soát 10 tầng, Lưu trữ 30.000 thẻ, Tích hợp kết nối cổng IP và RS485

-50%

Trọn bộ trung tâm truy cập cửa bằng vân tay và thẻ ZKTeco inBIO460 Package

10.842.000 đ 21.684.000 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Trọn bộ trung tâm truy cập cửa bằng vân tay và thẻ ZKTeco inBIO460 Package

Bao gồm: tủ bảo vệ, bộ nguồn ZKPSM030B, bộ trung tâm inBIO460

-50%

Trọn bộ trung tâm truy cập cửa bằng vân tay và thẻ ZKTeco inBIO260 Package

8.306.400 đ 16.612.800 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Trọn bộ trung tâm truy cập cửa bằng vân tay và thẻ ZKTeco inBIO260 Package

Bao gồm: tủ bảo vệ, bộ nguồn ZKPSM030B, bộ trung tâm inBIO260

-50%

Trọn bộ trung tâm truy cập cửa bằng vân tay và thẻ ZKTeco inBIO160 Package

6.000.000 đ 12.000.000 đ

Chấm công + KSRV ZKTeco

Trọn bộ trung tâm truy cập cửa bằng vân tay và thẻ ZKTeco inBIO160 Package

Bao gồm: tủ bảo vệ, bộ nguồn ZKPSM030B, bộ trung tâm inBIO160

« 1 2 3 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo