Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

QUẢNG CÁO
Kết quả tìm kiếm

-50%

Camera IP JTECH SHD5130E

1.485.900 đ 2.971.800 đ

Camera IP JTECH SHD5130E

5MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5635B

475.200 đ 950.400 đ

Camera HDCVI JTECH CVI5635B

Độ phân giải: 2.0MP.

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5635A

442.800 đ 885.600 đ

Camera HDCVI JTECH CVI5635A

Độ phân giải: 1.3MP.

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5635

388.800 đ 777.600 đ

Camera HDCVI JTECH CVI5635

Độ phân giải: 1.0MP.

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5712B

453.600 đ 907.200 đ

Camera HDCVI JTECH CVI5712B

Độ phân giải: 2.0MP

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5712A

421.200 đ 842.400 đ

Camera HDCVI JTECH CVI5712A

Độ phân giải: 1.3MP.

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5712

367.200 đ 734.400 đ

Camera HDCVI JTECH CVI5712

Độ phân giải HD 1.0 MP

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5637B

442.800 đ 885.600 đ

Camera HDCVI JTECH CVI5637B

Độ phân giải: 2.0MP.

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5637A

410.400 đ 820.800 đ

Camera HDCVI JTECH CVI5637A

Độ phân giải: 1.3MP.

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5637

356.400 đ 712.800 đ

Camera HDCVI JTECH CVI5637

Độ phân giải: 1.0MP

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5702B

432.000 đ 864.000 đ

Camera HDCVI JTECH CVI5702B

Độ phân giải: 2.0MP

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5702A

399.600 đ 799.200 đ

Camera HDCVI JTECH CVI5702A

Độ phân giải: 1.3MP

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5702

345.600 đ 691.200 đ

Camera HDCVI JTECH CVI5702

Độ phân giải HD 1.0 MP

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5700B

410.400 đ 820.800 đ

Camera HDCVI JTECH CVI5700B

Độ phân giải HD 2.0MP.

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5700A

378.000 đ 756.000 đ

Camera HDCVI JTECH CVI5700A

Độ phân giải HD 1.3MP.

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5700

324.000 đ 648.000 đ

Camera HDCVI JTECH CVI5700

Độ phân giải HD 1.0MP.

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5600B

378.000 đ 756.000 đ

Camera HDCVI JTECH CVI5600B

Độ phân giải HD 2.0MP.

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5600A

345.600 đ 691.200 đ

Camera HDCVI JTECH CVI5600A

Độ phân giải HD 1.3MP.

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5600

291.600 đ 583.200 đ

Camera HDCVI JTECH CVI5600

Độ phân giải HD 1.0MP

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5615B

334.800 đ 669.600 đ

Camera HDCVI JTECH CVI5615B

Độ phân giải HD 2.0MP

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5610B

334.800 đ 669.600 đ

Camera HDCVI JTECH CVI5610B

Độ phân giải HD 2.0MP

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5610A

302.400 đ 604.800 đ

Camera HDCVI JTECH CVI5610A

Độ phân giải HD 1.3MP

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5610

248.400 đ 496.800 đ

Camera HDCVI JTECH CVI5610

Độ phân giải HD 1.0 MP.

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5130A

442.800 đ 885.600 đ

Camera HDCVI JTECH CVI5130A

Độ phân giải HD 1.3MP

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5130

388.800 đ 777.600 đ

Camera HDCVI JTECH CVI5130

Độ phân giải HD 1.0MP

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI3320B

378.000 đ 756.000 đ

Camera HDCVI JTECH CVI3320B

Độ phân giải HD 2.0MP

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI3320A

345.600 đ 691.200 đ

Camera HDCVI JTECH CVI3320A

Độ phân giải HD 1.3MP

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI3320

291.600 đ 583.200 đ

Camera HDCVI JTECH CVI3320

Độ phân giải HD 1.0MP

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5270B

356.400 đ 712.800 đ

Camera HDCVI JTECH CVI5270B

Độ phân giải HD 2.0MP.

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5270A

324.000 đ 648.000 đ

Camera HDCVI JTECH CVI5270A

Độ phân giải HD 1.3MP

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5270

270.000 đ 540.000 đ

Camera HDCVI JTECH CVI5270

Độ phân giải HD 1.0MP

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI3206B

301.320 đ 602.640 đ

Camera HDCVI JTECH CVI3206B

Độ phân giải HD 2.0MP.

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI3206A

268.920 đ 537.840 đ

Camera HDCVI JTECH CVI3206A

Độ phân giải HD 1.3MP

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI3206

214.920 đ 429.840 đ

Camera HDCVI JTECH CVI3206

Độ phân giải HD 1.0 MP

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo