Tập đoàn ANOVA FEED

Tập đoàn ANOVA FEED

Tập đoàn ANOVA FEED

Nghành hàng bạn quan tâm

TIN TỨC NỖI BẬT
Tập đoàn ANOVA FEED

Tập đoàn ANOVA FEED

 

 

  • Chủ đầu tư            : Tập đoàn ANOVA FEED
  • Địa chỉ công trình : Cụm công nghiệp Tập Đoàn ANOVA, tỉnh Long An
  • Quy mô công trình: 
  • Hạng mục thi công:
  1. Hệ thống camera giám sát nhà máy, các trại chăn nuôi

 

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo