Tổng đài Xorcom

Tổng đài Xorcom

Tổng đài Xorcom

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Tổng đài Xorcom

Sắp xếp theo:

-30%

Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR3000

145.587.000 đ 208.189.410 đ

Tổng đài Xorcom

Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR3000

dung lượng 1.000 máy lẻ IP – 325 cuộc gọi đồng thời, 2 Lan.

-30%

Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR3000

145.587.000 đ 208.189.410 đ

Tổng đài Xorcom

Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR3000

dung lượng 1.000 máy lẻ IP – 325 cuộc gọi đồng thời, 2 Lan.

-30%

Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXE3000

145.587.000 đ 208.189.410 đ

Tổng đài Xorcom

Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXE3000

1.000 máy lẻ IP, 550 cuộc gọi đồng thời, 2 Lan, SSD64 Gbyte, HDD 320Gbyte

-30%

Tổng đài IP Xorcom CXR2047

92.535.000 đ 132.325.050 đ

Tổng đài Xorcom

Tổng đài IP Xorcom CXR2047

Tổng đài Xorcom – 1E1, 200 máy lẻ IP – 85 cuộc gọi đồng thời

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo