Tổng đài YEASTAR

Tổng đài YEASTAR

Tổng đài YEASTAR

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Tổng đài YEASTAR

Sắp xếp theo:

-30%

Card mở rộng 8 cổng EX08

1.875.000 đ 2.681.250 đ

Tổng đài YEASTAR

Card mở rộng 8 cổng EX08

Card mở rộng 8 cổng EX08

-30%

Module mở rộng 2 cổng FXS

1.437.500 đ 2.055.625 đ

Tổng đài YEASTAR

Module mở rộng 2 cổng FXS

2 ports FXS để kết nối hai điện thoại Analog.

-30%

Module mở rộng 2 cổng FXO

1.437.500 đ 2.055.625 đ

Tổng đài YEASTAR

Module mở rộng 2 cổng FXO

2 cổng FXO mỗi cổng hỗ trợ 1 lines PSTN

-30%

Tổng đài Yeastar K2

150.000.000 đ 214.500.000 đ

Tổng đài YEASTAR

Tổng đài Yeastar K2

2000 user, 500 concurrent calls, FXO/FXS tùy chọn

-30%

Tổng đài MyPBX S300-3E1

43.375.000 đ 62.026.250 đ

Tổng đài YEASTAR

Tổng đài MyPBX S300-3E1

300user, 60 concurrent calls, 0 cổng FXO, 3 cổng E1

-30%

Tổng đài MyPBX S300-2E1

35.500.000 đ 50.765.000 đ

Tổng đài YEASTAR

Tổng đài MyPBX S300-2E1

300user, 60 concurrent calls, 0 cổng FXO, 2 cổng E1

-30%

Tổng đài MyPBX S300-1E1

27.625.000 đ 39.503.750 đ

Tổng đài YEASTAR

Tổng đài MyPBX S300-1E1

300user, 60 concurrent calls, 0 cổng FXO, 1 cổng E1

-30%

Tổng đài MyPBX S300-24FXO

38.200.000 đ 54.626.000 đ

Tổng đài YEASTAR

Tổng đài MyPBX S300-24FXO

300user, 60 concurrent calls, 24 cổng FXO

-30%

Tổng đài MyPBX S300-16FXO

32.050.000 đ 45.831.500 đ

Tổng đài YEASTAR

Tổng đài MyPBX S300-16FXO

300user, 60 concurrent calls, 16 cổng FXO

-30%

Tổng đài MyPBX S300-12FXO

29.475.000 đ 42.149.250 đ

Tổng đài YEASTAR

Tổng đài MyPBX S300-12FXO

300user, 60 concurrent calls, 12 cổng FXO

-30%

Tổng đài MyPBX S300-8FXO

25.900.000 đ 37.037.000 đ

Tổng đài YEASTAR

Tổng đài MyPBX S300-8FXO

300user, 60 concurrent calls, 8 cổng FXO

-30%

Tổng đài MyPBX S300

19.750.000 đ 28.242.500 đ

Tổng đài YEASTAR

Tổng đài MyPBX S300

300user, 60 concurrent calls, 0 cổng FXO

-30%

Tổng đài MyPBX S100-1E1

18.176.250 đ 25.992.038 đ

Tổng đài YEASTAR

Tổng đài MyPBX S100-1E1

100user, 30 concurrent calls, 0 cổng FXO, 1 E1 port

-30%

Tổng đài MyPBX S100-16FXO

21.605.000 đ 30.895.150 đ

Tổng đài YEASTAR

Tổng đài MyPBX S100-16FXO

100user, 30 concurrent calls, 16 cổng FXO

-30%

Tổng đài MyPBX S100-8FXO

16.455.000 đ 23.530.650 đ

Tổng đài YEASTAR

Tổng đài MyPBX S100-8FXO

100user, 30 concurrent calls, 8 cổng FXO

-30%

Tổng đài MyPBX S100 Base

10.305.000 đ 14.736.150 đ

Tổng đài YEASTAR

Tổng đài MyPBX S100 Base

100user, 30 concurrent calls, 0 cổng FXO

-30%

Tổng đài MyPBX S50-8FXO

13.337.500 đ 19.072.625 đ

Tổng đài YEASTAR

Tổng đài MyPBX S50-8FXO

50user, 16 concurrent calls, 8 cổng FXO

-30%

Tổng đài Yeastar MyPBX S50-4FXO

10.762.500 đ 15.390.375 đ

Tổng đài YEASTAR

Tổng đài Yeastar MyPBX S50-4FXO

50user, 16 concurrent calls, 4 cổng FXO

-30%

Tổng đài Yeastar MyPBX S20-4FXO

8.875.000 đ 12.691.250 đ

Tổng đài YEASTAR

Tổng đài Yeastar MyPBX S20-4FXO

20 user, 8 concurrent calls, 4 cổng FXO

-30%

Tổng đài Yeastar MyPBX S20-2FXO

6.000.000 đ 8.580.000 đ

Tổng đài YEASTAR

Tổng đài Yeastar MyPBX S20-2FXO

20 user, 8 concurrent calls, 2 cổng FXO

-30%

Tổng đài Yeastar MyPBX S20 Basic

4.875.000 đ 6.971.250 đ

Tổng đài YEASTAR

Tổng đài Yeastar MyPBX S20 Basic

20 user, 8 concurrent calls, 0 cổng FXO

-30%

Tổng đài Yeastar MyPBX S412

5.000.000 đ 7.150.000 đ

Tổng đài YEASTAR

Tổng đài Yeastar MyPBX S412

20 user ( 12 FXS port & 8 SIP Account)

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo