Đầu ghi 5 trong 1 TVT

Đầu ghi 5 trong 1 TVT

Đầu ghi 5 trong 1 TVT

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Đầu ghi 5 trong 1 TVT

Sắp xếp theo:

Đầu ghi TVT TD-2704AS-P

4.384.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 TVT

Đầu ghi TVT TD-2704AS-P

VIDEO:4CH 5MP (TVI/AHD/CVI/IP).Dung lượng ổ cứng 6TB

Đầu ghi TVT TD-3332H2

8.640.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 TVT

Đầu ghi TVT TD-3332H2

VIDEO:32CH IPC 8MP HDDx2.Dung lượng ổ cứng 6TB

Đầu ghi TVT TD-3332H4

13.888.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 TVT

Đầu ghi TVT TD-3332H4

VIDEO:32CH IPC 8MP HDDx4.Dung lượng ổ cứng 6TB

Đầu ghi TVT TD-3216H1

4.960.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 TVT

Đầu ghi TVT TD-3216H1

VIDEO:16CH IPC 8MP HDDx1.Dung lượng ổ cứng 6TB

Đầu ghi TVT TD-3208H1

4.160.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 TVT

Đầu ghi TVT TD-3208H1

VIDEO:8CH IPC 8MP HDDx1.Dung lượng ổ cứng 6TB

Đầu ghi TVT TD-3204H1

3.520.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 TVT

Đầu ghi TVT TD-3204H1

VIDEO:4CH IPC 8MP HDDx1.Dung lượng ổ cứng 6TB

Đầu ghi TVT TD-3216H2-C

4.480.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 TVT

Đầu ghi TVT TD-3216H2-C

VIDEO:16CH IPC 5MP HDDx2.Dung lượng ổ cứng 6TB

Đầu ghi TVT TD-3208H1-C

3.184.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 TVT

Đầu ghi TVT TD-3208H1-C

VIDEO:8CH IPC 5MP HDDx1.Hỗ trợ ở cứng 6TB

Đầu ghi TVT TD-3204H1-C

2.928.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 TVT

Đầu ghi TVT TD-3204H1-C

VIDEO:4CH IPC 5MP.Hỗ trợ ổ cứng 6TB

Đầu ghi TVT TD-2716AE-P

12.384.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 TVT

Đầu ghi TVT TD-2716AE-P

Video Input 16CH 5MP .TVI/CVI/AHD Hybrid DVR.Hỗ trợ ổ cứng 6TB

Đầu ghi TVT TD-2708AE-P

7.424.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 TVT

Đầu ghi TVT TD-2708AE-P

VIDEO:8CH 5MP TVI/CVI/AHD Hybrid DVR.Hỗ trợ 2 ổ cứng 6TB

Đầu ghi TVT TD-2732TC-C

22.400.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 TVT

Đầu ghi TVT TD-2732TC-C

Video Input 32.TVI/CVI/AHD Hybrid DVR.Hỗ trợ ổ cứng 6TB

Đầu ghi TVT TD-2716TE-C

7.776.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 TVT

Đầu ghi TVT TD-2716TE-C

Video Input 16 .TVI/CVI/AHD Hybrid DVR.Hỗ trợ ổ cứng 6TB

Đầu ghi TVT TD-2708TS-C

3.984.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 TVT

Đầu ghi TVT TD-2708TS-C

Video Input 8 .TVI/CVI/AHD Hybrid DVR.Hỗ trợ ổ cứng 6TB

Đầu ghi TVT TD-2704TS-C

2.624.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 TVT

Đầu ghi TVT TD-2704TS-C

Video Input 4 .TVI/CVI/AHD Hybrid DVR.Hỗ trợ ổ cứng 6TB

Đầu ghi TVT TD-2116TS-SL

4.256.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 TVT

Đầu ghi TVT TD-2116TS-SL

Video Input 16 .TVI/CVI/AHD Hybrid DVR.Hỗ trợ ổ cứng 6TB

Đầu ghi TVT TD-2108TS-SL

2.624.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 TVT

Đầu ghi TVT TD-2108TS-SL

VIDEO:8CH.TVI/CVI/AHD Hybrid DVR.Hỗ trợ ổ cứng 6TB

Đầu ghi TVT TD-2104TS-SL

1.696.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 TVT

Đầu ghi TVT TD-2104TS-SL

VIDEO:4 CHTVI/CVI/AHD Hybrid DVR.Hỗ trợ ổ cứng 6TB

Đầu ghi TVT TD-27132TD-PR

Liên hệ

Đầu ghi 5 trong 1 TVT

Đầu ghi TVT TD-27132TD-PR

Đầu ghi hình 32 kênh 5MP TVI/AHD/IP..Hỗ trợ 8 ổ cứng 6TB

Đầu ghi TVT TD-2716TC-PR

Liên hệ

Đầu ghi 5 trong 1 TVT

Đầu ghi TVT TD-2716TC-PR

Đầu ghi hình 16 kênh 5MP TVI/AHD/IP..Hỗ trợ 4 ổ cứng 6TB

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo