VSola

VSola

VSola

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
VSola

Sắp xếp theo:

-23%

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 1,55KW VSola HNS 1500TL

11.700.000 đ 15.210.000 đ

VSola

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 1,55KW VSola HNS 1500TL

CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC: 1,55KW

-23%

Tấm pin năng lượng mặt trời 250W VSola VP250W

3.125.000 đ 4.062.500 đ

VSola

Tấm pin năng lượng mặt trời 250W VSola VP250W

CÔNG SUÂT CỰC ĐẠI 250W

-23%

Tấm pin năng lượng mặt trời 150W VSola VP150W

1.875.000 đ 2.437.500 đ

VSola

Tấm pin năng lượng mặt trời 150W VSola VP150W

CÔNG SUÂT CỰC ĐẠI 150W

-23%

Tấm pin năng lượng mặt trời 100W VSola VP100W

1.250.000 đ 1.625.000 đ

VSola

Tấm pin năng lượng mặt trời 100W VSola VP100W

CÔNG SUÂT CỰC ĐẠI 100W

-23%

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 1KW VSola V8001

11.500.000 đ 14.950.000 đ

VSola

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 1KW VSola V8001

CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC : 1KW

-23%

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 2KW VSola V8002

13.800.000 đ 17.940.000 đ

VSola

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 2KW VSola V8002

CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC : 2KW

-23%

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 3KW VSola V8003

15.800.000 đ 20.540.000 đ

VSola

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 3KW VSola V8003

CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC : 3KW

-23%

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 4KW VSola V8004

20.600.000 đ 26.780.000 đ

VSola

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 4KW VSola V8004

CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC : 4KW

-23%

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 5KW VSola V8005

23.500.000 đ 30.550.000 đ

VSola

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 5KW VSola V8005

CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC : 5KW

-23%

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 6KW VSola V8006

27.300.000 đ 35.490.000 đ

VSola

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 6KW VSola V8006

CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC : 6KW

-23%

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 8KW VSola V8008

44.300.000 đ 57.590.000 đ

VSola

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 8KW VSola V8008

CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC : 8KW

-23%

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 10KW VSola V8010

47.500.000 đ 61.750.000 đ

VSola

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 10KW VSola V8010

CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC : 10KW

-23%

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 12KW VSola V8012

55.200.000 đ 71.760.000 đ

VSola

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 12KW VSola V8012

CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC : 12KW

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo